Säkerhetskonsol

 

 

Säkerhetskonsol

Säkerhetskonsolen är framtagen för att förhindra att hyllor m.m. kan ramla ur hängskenan om de skulle slås i underifrån.

Vid montering förs säkerhetshaken i först och därefter de resterande hakarna.