Smådelsförvaring

Förvaring av det minsta pylarna t.ex. skruv, brickor, muttrar, bits m.m.

Förpackning 1 st

TS10-2027, L 400 mm